Разлика помеѓу преработките на „Википедија:Прирачник за стилот“

с (Заштитена „Википедија:Прирачник за стилот“: Важна страница со правила (‎[edit=sysop] (бесконечно) ‎[move=sysop] (бесконечно)) [каскада])
 
== Воведниот дел на статијата ==
{{кратенка|ВП:ВОВЕДЕНДЕЛ}}
'''ВоведнатаВоведиот секцијапасус''' или '''воведот''' на една статија претставува најпочетниот текст, с{{Уникод|ѐ}сè} до првото подглавие. Воведот служи како запознавање со статијата подолу и како краток, независен заклучок на најважните аспекти на темата на статијата.
 
Воведот треба да стои независен како концизен преглед на статијата, треба да создаде контекст, да ги сумира најважните поенти, да објасни зошто темата е важна или значајна и кратко да ги објасни нејзините поважни контроверзности, ако постојат такви. Тежиштето дадено на материјалот во воведниот дел на груб начин да ја рефлектира својата важност кон темата преку веродостојни, публикувани извори. Иако треба да се земе во предвид дека воведниот дел би требало да го заинтересира читателот за повеќе од статијата, тој не смее да го „задева“ читателот преку навестување, но не и објаснување на важни факти кои ќе се појават понатаму во статијата. Воведот треба да содржи до четири параграфа, треба да е внимателно покриен со извори онаму каде што има потреба од тоа и да биде напишан во чист, достапен стил кој подготвува за читањето на целата статија.