Соленост

застапеност на сол растворена во една водна површина

Соленост — степен или количеството на сол што е растворено во вода. Ова обично се мери во промили или илјадити дел од мерната единица, како и во практични единици на соленост (ПЕС). Соленоста е важен фактор во одлучувањето на многу аспекти на хемијата на природните води и биолошките процеси во рамки на водата, и е термодинамички променлива, заедно со температурата и притисокот, ги отсликуваат одликите како густината и топлинскиот капацитет на водата.

Стандардна морска вода според Меѓународната асоцијација за физички науки на океаните (IAPSO)

Дефиниции

уреди

Соленоста во реките, езерата и во океаните, прецизно технички не е едноставно мерлива.

Наводи

уреди