Скопска Сцена

Скопска Сцена бил југословенски и македонски илустриран уметнички и општествен весник, кој излегувал во Македонија на српски јазик. Се издавал во периодот од 4 ноември 1935 до 5 април 1937 година. Издавачи биле месниот Народен театар, кината, вариетеата и Општинскиот дом. Сопственик и одговорен уредник биле Миливој Соколовиќ и Бранко Бесариќ.[1]

Концертна вечер на Скопската музичка заедница, Програма објавена во списанието Скопска сцена во 1936 годинаНаводиУреди

  1. Д-р Боро Мокров - М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат (1885 - 1992), Скопје, 1993, 105.