Секреција (лат. secretio) е процес на лачење на специфични производи, на пр., пот, неопходни за животворната дејност на организмот што се создаваат во жлездите. Постојат два типови на секреција.

Пример за Секреција

Надвореша секреција се врши преку изводен канал во шуплината на некој орган (на пр., од плунковните жлезди).

Внатрешна секреција претставува лачење непосредно во крвта од ендокрините жлезди.