Саркофаг

кутија слична на погребните садови

Саркофаг е камена гробница за погребување на кофчег или тело на починат. Зборот σαρκοφαγος (старогрчки саркс = месо; фагос = оној којшто јаде) или „месо-јадец“.

Саркофаг пред Музеј на Град Скопје
Саркофаг на Гоце Делчев, двор на црквата Св. Спас, Скопје

Во 5 век п.н.е. грчкиот историчар Херодот погрешно верувал, дека саркофазите се изработени од посебна врста на камен, која може да го изеде месото од лешот внатре во саркофагот.

Капакот на саркофагот најчесто е во две форми; рамен и двоводен а страниците се исклесани – украсени со релјеф од животот на покојникот или митолошки сцени.

Зборот саркофаг во поново време обично се користи да се опише големата бетонска структура вбризгана околу остатоците на атомската централа Чернобил за изолирање на радиоактивното зрачење кон околината.

Поврзано

уреди