Самбата (на португалски: sаmbа) е бразилски танц и музички жанр, коишто имаат африканско потекло. Самбата е позната по светот како симбол на Бразил и на карневалите таму. Самба музиката има карактеристичен ритам, создаван од тапани и маракаси и има 50 - 52 такта во минута (размер 4/4).

Португалските колонизатори внесуваат во 17 - 18 век во Бразил многу роба од Ангола и Конго, која ги донесуваа и своите танци. Постепено домородното општество ги прима тие танци, ги модификува да бидат танцувани во затворан хват и се оформува танц нарекуван Zеmbа Cuеcа. Подоцна се нарекува со името Mеsеmbа – грациозен бразилски танц. Тој се меша и со други бразилски танци, се пренесува во Европа во 1925 г., и се создава под името „самба“.

Самбата и карневалите

уреди

Во Бразил танцот е многу популарен па за време на карневалите се организираат трки меѓу одделните школи по самба. Карактеристична облека се бикините, разноцветната дијадема и позлатени или посребрени обубки на висок ѓон. Го исполнуваат жени, може да се танцува на место и не е неопходен партнер.

Самбата како балет

уреди

Самбата е вклучена во составот на латиноамериканските танци. Танцува на музика во такт 2/4 или 4/4. Основните движења се броат на "1" и "2". Како секој танц, самбата исто се танцува со партнер. Самбата, како и другите танци многу се оддалечила од своите корени, како и од музиката и танцот, коишто го дале нејзиното име.

Самба Гафиера

уреди

Тој вид самба се развива од танцот машише или таканареченото бразилско танго. Се игра во парови. Една од основните одлики, набљудувани во стилови на таа самба е односот на танцувачот наспрема неговата партнерка со измама, заштита, изненадување, елегантност и ритам.

Во Бразил се искористи името mаlаndro за определен тип мажи. Тоа е суетен маж тип. Тие се облечени најчесто во бел костим со црно-бели обувки, со риза на црно-бели или црвено-бели и бела шапка од типот Мајкл Џексон. Во џебот, носи нож. Раката е секогаш во џебот на панталоните, држејќи нож во готовност за напад. Оди во права линија за да си ги прикрие нозете, за да не го загуби маженствениот стил.

Додека танцува тој ја заштитува својата дама, така што таа да се покаже на него и на околните и во истото време ја чува од другите мажи да не можат да се приближат до неа. Оттука доаѓа и начини на танцување со отворени раце, готови за прегратка. Основниот чекор на самба гафиеира е gаncho- кука, којашто се скористи за почеток на една фигура или за да поврзе различни чекори.

Преведено на Македонски преку Apertium.