Производ (хемија)

изведеното од една хемиска реакција

Производ или продукт[1]супстанција во хемијата, која се добива на крајот на една хемиска реакција. Во верижните реакции постојат и реактивни производи кои предизвикуваат нова реакција.

Наводи уреди