Приказен уред

(Пренасочено од Приказник)

Приказен уред (или приказник) — излезен уред за претставување на информации во визуелен или допирен облик (како на пр. допирни електронски приказници за слепи). Кај електронските приказни уреди, влезните информации доаѓаат од електросигнали. Најчести примери за вакви уреди се телевизорите, мониторите и информативните табли.

Цифрарна лампа (никси), вакуумско-флуоресцентен цифрарник и цифраник со светлечки диоди

Цифрарници уреди

 
Азбучнобројчен цифрарник со течни кристали (HD44780)

Некои прикажуваат само цифри или азбучнобројчени знаци. Ваквите цифрарници се нарекуваат повеќеделни (сегментни) бидејќи се составени од неколку делчиња што се вклучуваат и исклучуваат и така обликуваат даден глиф. Делчињата обично се поединечни светлечки диоди или течни кристали. Ноѓаат примена претежно кај дигиталните часовници и дигитроните. Постојат неколку видови:

Екрани уреди

Екраните наоѓаат широка примена онаму кајшто треба да се прикажат посложени информации или некое дејство. Тука спаѓаат:

Дводимензионални подлоги уреди

Технологии за дводимензионален приказ со помош на подлога:

Тридимензионални уреди

Механички уреди

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди