Преработен нов општ каталог

Преработен нов општ каталог (анг. Revised New General Catalogue, RNGC) и придружниот Преработен индекс-каталог (Revised Index Catalogue, RIC) — астрономски каталози - преработки на првичниот „Нов општ каталог“ и „Индекс-каталог“ составен од Ј.Л.Е. Дрејер. Потребата од преработка се јавила кога се востаовило дека некои од мерењата и описите на Дрејер не се исправни. овие два каталога се извор на податоци за длабоконебесни тела кај речиси сите планетариумски сметачки програми. Преработката ја извршиле астрономите Џек В. Сулентиќ и В. Г. Тифт, но и покрај ова, делото сепак занемарува многубројни грешки на Дрејер и не се обидува да ги замени грешно утврдените објекти.

Поврзано

уреди

Надворешни врски

уреди