Предлошка:Претставки за битови и бајти

Претставки за кратна на
битови (бит) и бајти (Б)
Десетични
Вредност SI
1000 103 к кило
10002 106 М мега
10003 109 Г гига
10004 1012 Т тера
10005 1015 П пета
10006 1018 Е екса
10007 1021 З зета
10008 1024 Ј јота
10009 1027 Р рона
100010 1030 Кв квета
Двоични
Вредност IEC JEDEC
1024 210 Ки киби К кило
10242 220 Ми киби М мега
10243 230 Ги гиби Г гига
10244 240 Ти теби Т тера
10245 250 Пи пеби
10246 260 Еи ексби
10247 270 Зи зеби
10248 280 Ји јоби