Превлака — тесно парче земја што поврзува две поголеми копнени пространства кои се инаку одделени и опкружени со вода. Воопштено, превлаката е копнен теснец помеѓу две водни пространства[1].

Сателитска снимка на Суецкиот Канал, кој е прокопан низ превлака

Во географската терминологија на дијалектите на македонскиот јазик превлака означува место меѓу две реки[2], па од таа споредба географски терминот превлака се однесува на (потесно) копно помеѓу две водни пространства.

Превлаката помеѓу Големото и Малото Преспанско Езеро погледната од планината Баба

Најпознати превлаки во светот се Панамската и Суецката превлака, додека во Македонија превлака постои на разделот помеѓу Големото и Малото Преспанско Езеро, која е создавана од дејството на ветровите и песочниот нанос од Стара Река (Германска)[3].

Каналите често се градат низ превлаките, поради особената поволност на кратење на поморскиот сообраќај. Така на пример Панамскиот и Суецкиот Канал се изградени на истоимените превлаки кои ги одвојуваат Атлантскиот и Тихиот Океан и Средоземното и Црвеното Море. Поради оваа особина, превлаките се од особено значење во геополитиката и геостратегијата, што говори за посебниот статус кој го имаат или имале овие места со контрола на странските држави кои се големи светски сили.

НаводиУреди

  1. „Isthmus“. Britannica. Посетено на September 22, 2013.
  2. Видоески, Божидар (1999). Географската терминологија во дијалектите на македонскиот јазик. Скопје: МАНУ. стр. 118. ISBN 9989-649-64-2.
  3. Јоновски, Кирил Ј. (2002). Преспа - историска енигма. Скопје. стр. 14.