Пешадијата е род во војската кој опфаќа војници кои се борат претежно на нозе, највеќе со лично оружје и оперираат во рамките на организирани воени едници. Тие можат да пристигнат на сцената на воените дејствија на различни начини и да бидат групирани на чети, или пак да дејствуваат како партизани.

Ирска пешадија, Прва светска војна

"Пешадија" исто така се однесува на делот од војската во кој служат овие војници. Во текот на историјата, пешадијата секогаш го сочинувала основниот дел од армијата.


Војна

Александар III МакедонскиАлександар СуворовТенк Т-34

Воена историја по доба
Портал „Војна“