Печенешки јазик

јазик


Печенешкиот е исчезнат туркиски јазик зборуван од Печенезите во Источна Европа. Јазикот припаѓа на огуската подгрупа на туркиските јазици, но бидејќи има мала документација за јазикот тешко е да се направи класификација на јазикот. Јазикот исчезнал во 12 век.

Печенешки јазик
Зборуван во: Источна Европа 
Регион: Источна Европа
Исчезнување: 12 век
Јазично семејство: Алтајски
 Туркиски јазици
  Печенешки јазик
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2:
ISO 639-3: