Пасење или испаша е редовно консумирање на дел од еден организам од страна на друг без негово уништување. Пасењето се разликува од грабливоста по тоа што јадениот организам не е убиван, а се разликува и од исхраната на паразитите по тоа што организмите не проведуваат долго време заедно, нити пасникот е ограничен на она што може да го изеде.

Крава пасе на пасиште

Во најчеста смисла, пасењето се разбира како цицачи кои се хранат на тревнати површини (како да речеме пасишта), но може да се однесува и на било кои растенија, алги или планктони консумирани од страна на влекачи, инсекти, птици итн.

Пасниците животни ги следат помали, пребирливи пасни животни, бидејќи првите го јадат само високиот слој од растенијата, оставајќи ги младите меки фиданки.

Пасни животни

уреди

Поврзано

уреди