Отоманско-персиска војна (1722–1727)

Отоманско-персиската војна во периодот од 1722 до 1727 година претставува воен конфликт меѓу Отоманското Царство и династија Хотаки која управувала со Персија. Војната избила за контрола на западните и северозападните делови на Иран.

Отоманско-персиска војна 1722–1727
Дел од Отоманско-персиски војни
Датум 1722–1727
Место Хамадан, Азербејџан, северен Кавказ
Исход Династија Хотаки победила но Османлиите дипломатски обезбедиле територии
Договор од Хамедан
Територијални
промени
Османлиите го приклучиле цел западен и северен Иран.
Завојувани страни
Династија Хотаки  Османлиско Царство
Команданти и водачи
Ашраф Хотаки Османлиско Царство Ахмед III
Османлиско Царство Хасан Паша
Распределба на подароци за Нова година од страна на Шах Султан Хусеин
Влегување на рускиот цар Петар во Тарки (1722)

Династијата Хотаки го зазела управувањето на Персија по победата над Сефевидите. По падот на Сефевидите, Руската и Отоманското Царство започнале да зазимаат делови од Персија. Претставувајќи се како легитимен наследник на иранскиот престол, Ашраф Хотаки побарал враќање на сите територии од страна на Османлиите.

Во 1723, турските трупи извршиле инвазија на Кавказот и ги окупирале Ереван и Тбилиси. Во 1724 година меѓу Руската Имерија и Османлиската бил потпишан договор во Цариград за условите според кој требало да се заземат териториите во северозападна Персија. Османлиите овој поход го оправдувале како акција против шиитите бидејќи погрешно го толкувале исламот.

Според договорот од 1727 година, Ашраф го признал поразот и станал вазал на Османлиите, а кон територијата на Османлиите биле приклучени цел западен и северен Иран.