Острени (албански: Ostren) може да се однесува на следниве места во Голо Брдо, Албанија: