Органски систем — целина од два или повеќе органи кои се заемно анатомски и физиолошки (функционално) поврзани. На пример: систем за варење, циркулаторен систем, нервен систем итн.

Пример на системот на органи: нервен систем

Поврзано уреди