Органски систем

Органски систем претставува целина од два или повеќе органи кои се взаемно анатомски и физиолошки (функционално) поврзани. На пример: систем за варење, циркулаторен систем, нервен систем итн.

ПоврзаноУреди