Никола Пело бил член на WWW проект во CERN кој работел со Тим Бернерс-Ли. Тој се приклучил на проектот во ноември 1990 год. Додека бил студент на високото училиште во Лечестер.

Одма после завршувањето на Бернерс-Ли на WorldWibeWeb за NeXT платформата, Пело напишал генерички Line-mode пребарувач наречен WWW кој би можел да се прикажува и на не-NeXT платформи. WWW прегледувачот се користел на разни пресметувачи, од Microsoft unix DOS, така секој можел да се приклучи на интернет, што во тој момент воглавно се состоело од CERN именикот.

Тој го напуштил CERN на крајот од август 1991 година, но се вратил по матурата во 1992, и работел со Роберт Кајо на MacWWW прегледувач за Mac.