Нектар е слатка течност што ја излачуваат жлездите на цветните растенија. Тоа е хранлива состојка со помош на која растенијата ги привлекуваат пчелите и другите инсекти, за да го подобрат нивното опрашување. Во пчеларството[1] нектарот што го собираат пчелите се користи во производството на мед.

Нектар од камелија

Во старогрчката митологија, нектарот е име за пијалакот на боговите, посладок од медот, а кој заедно со амброзијата им овозможувал да ја задржат вечната младост.

Нектарот како тема во уметноста и во популарната култура

уреди

Нектарот се јавува како тема во бројни дела од уметноста и популарната култура, како:

Извори

уреди