Натпрефектури на Грција


Натпрефектурите на Грција се второстепена организација на локалната самоуправа и административен поделок помеѓу перифериите и префектурите. Тие се раководени од избран натпрефект, чијашто улога е воглавно церемонијална, со оглед на тоа што повеќето од префектуралните должности се извршуваат од страна на префектите кои се под натпрефектот.

Република Грција

Оваа статија е дел од темата:
Политика на Република ГрцијаСписок на грчките натпрефектури уреди