Народна република

Народна република е термин кој се додавал на името на државата со комунистички систем на управување за да се изрази нејзината независност. Мотивацијата за употреба на ваков термин лежи во мислењето на владеачката елита дека државата е управувана од народот и за неговите интереси.

Народни републики:
  Сегашни народни републики
  Поранешни народни републики

Такви држави биле сите комунистички држави од Источна Европа, вклучително и Македонија и останатите поранешни југословенски држави, иако последните се именувале за краток период кога го смениле името во „социјалистичка република“. Останатите држави (без југословенските) го задржале терминот сè до 1990-те кога системите на управување се промениле, официјално, во демократски.

Поврзано

уреди