Музика на вода (тогашен англиски: Water Musick) — збирка оркестрални ставови, кои често се сметаат за три свити, компонирани од Георг Фридрих Хендл. Премиерата била во летото 1717 г. кога кралот Џорџ I побарал концерт на Темза. Концертот би изведен од 50 музичари крај неговата барка. Кралот бил толку возхитен што побарал коцертот да се отсвири ури трипати за време на екскурзијата.

Георг Фридрих Хендл (лево) и кралот Џорџ I на реката Темза на 17 јули 1717 г. Слика на Адуар Аман (XIX в.)

Музика и инструментација

уреди

На пловилото биле донесени сите инструменти од барокниот оркестар освен чембалото, кое било незовможно да се постави заради неговата големина.

Овие инструменти се: две хорни, две обои, еден фагот и жичени инструменти.

Делото почнува со Француска увертира и содржи менуети, буреа, хорнпајпи и паспје. Поделено е во три свити:

  1. Свита во еф-дур, HWV 348
  2. Свита во де-дур, HWV 349
  3. Свита во ге-дур, HWV 350

Меѓутоа постојат многу докази за поинаков аранжман во собраните дела од Хендл во изданието „Дела од Георг Фридрих Хендл“, Том . 47, 1886 г. од Фредерик Крисандер, каде „свитите“ во де и ге си ги мешаат ставовите. Овој редослед доаѓа од првото издание на собраните дела на Хендл од Семјуел Арнолд (1788) како и од примероците на партитури од времето на Хендл.

Денес музиката во секоја свита немаат предодреден ред. При изведбата за кралот се свирела мека и бавна музика кога пловилото на оркестарот било близу до барката на кралот, додека гласните и брзите дела се свиреле кога тие биле пооддалечени.

На снимките, делото „Музика за кралскиот огномет“ често се става заедно со „Музика на вода“, делумно или целосно. Заедно, овие дела ја претставуваат најславната музика на Хендл за оркестар во денешна смисла.

Надворешни врски

уреди

Снимки

уреди