Händel-Werke-Verzeichnis (скрат. HWV) е Каталог на Хендловите дела. Овој тематски каталог на (на германски јазик) е издаден помеѓу 1978 и 1986 г. од Бернд Базелт и служи како стандардниот броен систем за делата на Георг Фридрих Хендл.

Надворешни врскиУреди