Мормонизам — религија која ја практикуваат мормоните, и доминантна верска традиција на движењето на Светците од подоцнежните дни. Ова движење го основа Џозеф Смит на почетокот на 1820, како облик на христијански примитивизам. Во текот на 1830-тите и 1840-тите, мормонизмот постепено се оддалечува од традиционалниот протестантство. Мормонизмот денес претставува нова, непротестантска религија која влече корени од проповедите на Смит од 1840-тите. После неговата смрт, поголемиот број Мормони го следат Бригам Јанг до Карпестите Планини, како на пример Црквата на Исус Христос на светците од последниот ден. Во друга гранка на мормонизмот спаѓа мормонскиот фундаментализам, кој настојува да ја задржи практиката и основата на тоа движење (како што е полигамијата). Изразот Мормон потекнува од Книгата на Мормон, една од светите писма на оваа религија. На основата на таа книга раните следбеници се нарекувани Мормони, а верата Мормонизам. Терминот првобитно се сметал за навредлив, но повеќе не се смета (иако Мормоните повеќе сакаат да се нарекуваат светци од последните денови). Мормонизмот го дели заедничкиот собир на верувања со остатокот на движењата Светци од последните денови, вклучувајќи користење и верување во Библијата, како и други верски текстови, вклучувајќи ја и Книгата на Мормон и Доктрини и завети. Мормонизмот го прифаќа Драгоцениот бисер како дел од својот свет канон, како и проповедањето на вечен брак, вечно напредување, и повеќечлен брак (иако Црквата на Исус Христос на светците од последните денови ја напуштила полигамијата во почетокот на XX век).

Ново издание на Мормонска книга од 1830 година

Поврзано Уреди

Надворешни врски Уреди