Месе (грчки:. Ἡ Μέση [Ὀδός]) претставувал главната улица во Цариград, денешен Истанбул, Турција. Улицата водела од Големиот дворец до излезот на градот. Денеска на оваа место се наоѓа улицата Диванјолу.

Карта на Цариград

Улицата започнувала од споменикот Милион, во близина на денешната Султанахмедова џамија, поминувала покрај хиподромот и палатите Лавсус и Антиох. По околу 600 метри се стигнувало до форумот на Константин, форумот на Теодосиј и форумот на Аркадиј. Од овде, улицата водела кон старата златна порта на градот до патот Вија Егнација.

Литература уреди

  • Mango, Cyril, „The Triumphal Way of Constantinople and the Golden Gate“, Dumbarton Oaks Papers, издание 54, 2000, 173 страници, том 54, Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University.
  • Necipoğlu, Nevra (Ed.), „Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life“, BRILL, Istanbul, 2001, ISBN 9004116257.