Мелпомена во старогрчката митологија била муза заштитничка на трагедијата. Нејзиното име потекнува од грчкиот збор melpein, што значи „пее“. Претставена е со венец од бршлен околу главата, а во раката држи скиптар и бодеж прекриен со крв. Секогаш е со трагична маска на лицето.

Хесиод и Мелпомена

Надворешни врски уреди