Македонска транскрипција на арапскиот јазик

Транскрипција (предавањето) на туѓите имиња со македонско писмо, по правило, се врши онака како што се изговараат имињата. Со изворното писмо тие се пишуваат само во научни изданија. При тоа нивните гласовни особености се прилагодуваат колку што е тоа можно кон гласовниот систем на македонскиот јазик, т.е. гласовите што ги има во македонскиот јазик се предаваат со македонски слични гласови. Тоа е случај и со арапскиот јазик, каде македонската транслитерација се стреми што подобро да ги долови оригиналните арапски гласови, или, доколку тоа не е можно, да ги замени со ним најблиски гласови од македонскиот јазик.

Арабица
هـ
Историја · Кирилизација
Дијакритици · хамза ء
Бројки · Нумерација

Во таблицата е дадена еквивалентната македонска звучност на арапските букви. Во таблицата дадени се и другите системи на романизација на арапскиот јазик за споредба.

Букви со споредба уреди

Буква Назив Макед. трансл. SATTS UNGEGN ALA-LC DIN ISO ISO/R Калам SAS SM МФА
хамза ʼ ʼ, — —, ’ ʾ ˈ, ˌ —, ’ ' ʾ ' /ʔ/
елиф а/разни A ā ʾ ā aa a, i, u; ā aa /a(ː)/
ба б B b b b b b /b/
та т T t t t t t /t/
та (забно) т C th th ç /θ/
џим, гим џ/г J j ǧ j ŷ j /ʤ/ / /g/
ха (грлено) х H H /ħ/
ха х O kh kh j x /x/
дал д D d d d d d /d/
дал (забно) д Z dh dh đ /ð/
ра р R r r r r r /r/
зај з ; z z z z z /z/
син с S s s s s s /s/
шин ш : sh š sh š š /ʃ/
сад с X ş S /sˁ/
дад д V D /dˁ/
та (грлено) т U ţ T /tˁ/
за з Y Z đ̣ /ðˁ/
ајн ` ʻ ʿ ` ʿ ř /ʕ/
гајн г G gh ġ gh g ğ /ɣ/
фа ф F f f f f f /f/
каф к Q q q q q q /q/
каф (ресично) к K k k k k k /k/
лам л L l l l l l /l/
мим м M m m m m m /m/
нун н N n n n n n /n/
ха (глотално) х ~ h h h h h /h/
вав в, у W w w w w; ū w; o /w/, /uː/
ја ј I y y y y; ī y; e /j/, /iː/
алиф мамдуда аа AEA ā ā, ʼā ʾā ʾâ ā, ʾā ā 'aa /ʔaː/
та марбута х/т @ h, t h, t h, t h, t t; — ŧ /a/, /at/
алиф максура а / y ā ae à à /aː/
лам алиф лаа LA laʾ la ; laa /lː/
ال алиф лам ал AL al- al- ʾˈal al- al al- al-; ál- ал/ ел и др.

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди