Википедија:МФА за англиски дијалекти

Оваа концизна таблица ги прикажува знаците од меѓународната фонетска азбука (МФА, IPA) кои се користат за претставување на различните изговори на англискиот јазик.

Белешка: Еве и слика на табелата.
МФА Примери
МФА: Англиски согласки
p, pʰ pen, spin, tip
b but, web
t, tʰ[2] two, sting, bet
d[3] do, odd
tʃʰ chair, nature, teach
gin, joy, edge
k, kʰ cat, kill, skin, queen, unique, thick
ɡ go, get, beg
f fool, enough, leaf, off, photo
v voice, have, of
θ[4] thing, teeth
ð[5] this, breathe, father
s see, city, pass
z zoo, rose
ʃ she, sure, emotion, leash
ʒ pleasure, beige, seizure
x Шкотски loch[6]
h ham
m man, ham
n no, tin
ŋ ringer, sing,[7] finger, drink
l, ɫ[8] left, bell
ɹ, ɹʷ run, very[9]
w we, queen
j yes
ʍ what[10]
 
МФА: Маргинални гласови
ʔ uh-(ʔ)oh
МФА Примери
Австралија
AuE
Канада
CaE
САД
GA
Ирска
IrE
Нов Зеланд
NZE
Англија
RP
Шкотска
ScE
ЈАР
SAE
Велс
WaE
компро-
мис
Лексички
збир
МФА: Англиски самогласки
æ,
æː
[11]
æ æ ɛ æ a a æ TRAP lad, bad, cat[12]
ɑ/ɒ ɑ ɑː ɐː ɑː ɑː PALM father
ɔ ɑ ɒ ɒ ɔ ɒ ɒ LOT not, wasp
ɔ ɔː ɔː ɒː ɔː THOUGHT law, caught[13], all, halt, talk
ə ə ə ɘ ə ə ə ə COMMA about
ɨ ɨ ɪ ɨ ɨ ɨ English
ɪ ɪ ɪ ɪ ɪ ɪ ɪ ɪ KIT sit
i i i i i i i HAPPY city
FLEECE see
meat
æɪ eɪ/e æe e FACE date
ei day, pain, whey, rein
e ɛ ɛ ɛ e ɛ ɛ ɛ ɛ DRESS bed[14]
ɜː(ɹ) ɝ/ɹ̩ ɝ/ɹ̩ ʌɾ[15] ɵː(ɹ) ɜː(ɹ) ʌɾ[15] ɜː(ɾ) ɜr NURSE burn
ɛɾ[15] ɛɾ[15] herd, earth
ɪɾ[15] ɪɾ[15] bird
aː(ɹ) ɑɹ ɑɹ ɐː(ɹ) ɑː(ɹ) aː(ɾ) ɑr START arm, car
a ʌ ʌ ɔ, ʊ ɐ ʌ ʌ ɜ ʌ STRUT run, won, flood
ʊ ʊ ʊ ʊ ʊ ʉ ʊ ʊ FOOT put
hood
ʉː u u ʉː GOOSE soon, through
ə(ɹ) ɚ/ɹ̩ ɚ/ɹ̩ ɘ(ɹ) ə(ɹ) əɾ ə(ɾ) ər LETTER winner[16]
ɑe aɪ,
ʌɪ
[17]
aɪ,
ʌɪ
ɔɪ ɑe ai PRICE my, wise, high
ɔɪ ɔɪ oe ɔɪ oi ɒi ɔɪ CHOICE boy, hoist
əʉ oʊ/o ɐʉ əʊ o GOAT no, toe, soap
ou tow, soul, roll, cold, folk
æɔ aʊ,
ʌʊ
[17]
æo au MOUTH now, trout
jʉː (j)u (j)u juː jʉː juː ɪu juː - cute, few, dew
ɪə(ɹ) ɪɹ ɪɹ iə(ɹ) ɪə(ɹ) ɪə(ɾ) ɪər NEAR deer, here
eː(ɹ) ɛɹ ɛɹ eə(ɹ) eə(ɹ)[18] ɛː(ɾ) ɛər SQUARE mare, there, bear
oː(ɹ) ɔɹ ɔɹ ɑɾ oː(ɹ) ɔː(ɹ) ɔɾ ɒː(ɾ) ɔr NORTH sort, warm
oɹ, ɔɹ oːɾ oː(ɾ) ɔər FORCE tore, boar, port
ʊə(ɹ),
ʉːə(ɹ)
ʊɹ ʊɹ ʊɐ(ɹ),
ʉːə(ɹ)
ʊə(ɹ)[19] ʊə(ɾ) ʊər CURE tour, lure
jʊə(ɹ),
jʉːə(ɹ)
jʊɹ, jɝ jʊɹ, jɝ jʊɐ(ɹ),
jʉːə(ɹ)
jʊə(ɹ),
jɔ:(ɹ)
juɾ ɪʊə(ɾ) jʊər - pure, Europe
Авсралија
AuE
Канада
CaE
САД
GA
Ирска
IrE
Нов Зеланд
NZE
Англија
RP
Шкотска
ScE
ЈАР
SAE
Велс
WaE
компро-
мис
Лексички
збир
Примери
МФА: Други транскрипциони знаци за англиски
IPA Explanation
ˈ Знак за главен накласок (пред нагласен слог); на пр. rapping /ˈɹæpɪŋ/
ˌ Знак за спореден акцент (пред нагласен слог); на пр. battleship /ˈbætl̩ˌʃɪp/
. Знак за одделување на слогови; на пр. ice cream /ˈaɪs.krim/ наспроти I scream /aɪ.ˈskrim/
 ̩ Ознака за слоговна согласка (под слоговната согласка); на пр. ridden /ˈɹɪdn̩/

БелешкиУреди

 1. Harrington, J., F. Cox, and Z. Evans (1997). „An acoustic phonetic study of broad, general, and cultivated Australian English vowels“. Australian Journal of Linguistics. 17: 155–84.CS1-одржување: повеќе имиња: список на автори (link)
 2. Се изговара како [ɾ] во некои позиции во општоамериканскиот, [ʔ] во некои позиции цо англискиот англиски, а [t̞] во ирски ако не стои на почеток.
 3. Се изговара [ɾ] in some positions in GA.
 4. Се изговара [t̪] кај некои видови на ирски, а се спојува со /f/ во некои видови на англиски англиски.
 5. Се изговара [d̪] кај некои видови на ирски, а се спојува со /v/ во некои видови на англиски англиски.
 6. Другде маргинално.
 7. Во извасни фијалекти (на пр. Брами) „ringer“, „sing“ се изговараат со дополнително /ɡ/, како "finger": /ˈɹɪŋɡə/ наместо /ˈɹɪŋə/
 8. [ɫ] не постои во ирскиот англиски, а [l] не постои во австралискиот и шкотскиот англиски.
 9. Тапката (авулзивот) [ɾ] постои во некои видови на ирски и шкотски англиски.
 10. Некои дијалекти, како да речеме шкотскиот, ирскиот, и најголемиот дел од југот на САД; видете whine and wine и безвучен лабиовеларен апроксимант
 11. Видете подвојвуање на bad и lad за оваа разлика.
 12. Честопати се транскрибира со /a/ за стандарден британски, на пример во речниците на Издателство на Оксфордскиот универзитет (Oxford University Press).
 13. Видете интеграцијата на отворените задни самогласки за оваа самогласка во американскиот англиски јазик.
 14. Честопати се транскрибира како /e/ во стандардниот британски, на пример во Collins English Dictionary.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 Видете интеграција на Fern, fir и fur за оваа разлика.
 16. Во општоамериканскиот изговор некаде се транскрибира како [əɹ], особено кај транскрипциите кои прикажуваат и ротски и неротски изговори, како [ə(ɹ)].
 17. 17,0 17,1 Во канадскиот англиски, повишените дифтонзи /ʌɪ/ и /ʌʊ/ се среќаваат пред безвучни согласки како right /ɹʌɪt/ и out /ʌʊt/; во друго окружување се користат /aɪ/ и /aʊ/.
 18. Алтернативни знаци кои се корситат во британските речници се /ɛː/ (Oxford University Press) и /ɛə/.
 19. >Roach, 2004 & 241-243, стр. 21-22, 25-26. Роуч забележува дека многу луѓе во Англија користат /ɔːɹ/ за оваа самогласка, но стандардниот британски изговор разликува помеѓу more /mɔːɹ/ и moor /mʊəɹ/, tore /tɔːɹ/ и tour /tʊəɹ/, pour /pɔːɹ/ и poor /pʊəɹ/.

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

 • Gimson, A. C (1980). An Introduction to the Pronunciation of English (изд. III издание.). London: Edward Arnold. ISBN 0-7131-6287-2.
 • Kenyon, John Samuel (1950). American Pronunciation (изд. X издание.). Ann Arbor: George Wahr.
 • Kenyon, John S (1944/1953). A Pronouncing Dictionary of American English. Springfield, Mass.: Merriam-Webster. ISBN 0-87779-047-7. Укажано повеќе од еден |author= и |last= (help); Проверете ги датумските вредности во: |year= (help)
 • Roach, Peter (2004), "British English: Received Pronunciation", Journal of the International Phonetic Association 34 (2): 239-245
 • Wells, J. C (2000). Longman Pronunciation Dictionary (изд. II издание..). Harlow, Essex: Pearson Education Limited. ISBN 0-582-36468-X.

Надворешни врскиУреди