Коски на прстите

Коските на прстите (латински: ossa digitorum manus) се наречени фаланги 14 на број и претставуваат долги коски.

Коски на прстите
Scheme human hand bones-en.svg
Фотографија од коските на прстите (фаланги)
Hand-bones.jpg
Фалангите во човечката рака
Податоци
ЗглобовиMetacarpophalangeal, metatarsophalangeal, interphalangeal
Назнаки
ЛатинскиPhalanges
TAA02.5.18.001

Делови и распоредУреди

Секој прст со исклучок на палецот е составен од три коски- членчиња (латински: phalanges), а палецот од две членчиња;

  • на секоја фаланга се разликуваат:
    • тело (латински: corpus phalanges);
    • два краја: горните и средните фаланги на двата краја имаат зглобни површини, а долните фаланги на долните краеви се рапави.

Метакарпални коскиУреди

Горните краеви на коските на прстите се граничат со метакарпалните коски (латински: ossa metacarpalia) и служат за поврзување на коските на прстите со коренот на дланката:

ДеловиУреди

На сите метакарпални коски се разликуваат:

ЗглобовиУреди

Зглобовите на метакарпалните коски и коските на прстите им овозможуваат поврзување со карпалните коски и поврзување со фалангите:

  • карпометакарпални зглобови го поврзуваат долниот ред од карпалните коски со горните краеви од метакарпалните коски, со исклучок на зглобот од палецот кој е седлест другите четири зглоба се полуподвижни;
  • метакарпофалангеални зглобови ги зглобуваат долните краеви на метакарпалните коски и горните краеви од горните фаланги. Се вршат движења на флексија, екстензија на прстите како и ширење и собирање на прстите;
  • интерфагеални зглобови ги поврзуваат меѓу себе фалангите од прстите. Се вршат движења на флексија и екстензија на прстите.

МускулиУреди

Мускули кои помагаат во движење на дланката и прстите:

ГалеријаУреди

Надворешни врскиУреди