Копно е голема земјишна површина окружена со море или океан. Поимот може да се однесува и на сета сувоземна површина на Земјината топка.

Слика на Антарктикот што ја разликува својата копнена маса (темно сива) од нејзините ледени делови

За копнени површини се сметаат:

Поврзано

уреди