Копно е голема земјишна површина окружена со море или океан. Поимот може да се однесува и на сета сувоземна површина на Земјината топка.

За копнени површини се сметаат:

ПоврзаноУреди