Суперконтинент

Pangea animation 03.gif

Суперконтиненткопнена маса која опфаќа повеќе од едно континентално тло. Збирот од повеќе континентални терени кои ја обликуваат Евроазија денес се означуваат како суперконтинент.

ПоврзаноУреди