Константин Станиславски

Константин Сергеевич Алексеев (17 јануари 1863- 7 август 1938), познат како Станиславски, руски режисер, глумец и основач на Московскиот уметнички театар, во кој го афирмира сценскиот реализам. Своите сфаќања, проверени низ практичната работа ги изложи во делата „Мојот живот во уметноста“ и „Работата на глумецот над себе“.

Станиславски како Отело во 1896 година.