Влагата од воздухот се кондензира во течни капки при допир со студеното шише.
Кондензација на прозорец на врнежлив ден.
Кондензирана роса на гранчиња

Кондензација (од лат. condensatio = „згуснување, збивање“) — промена во физичката агрегатна состојба на гасна состојба во течна[1] и како појава е обратна на испарувањето.[2] Кога состојбата на една материја преоѓа од гасна право во цврста, промената се нарекува десублимација (депозиција). Течноста настаната со кондензација се нарекува кондензат.[3]

НастанокУреди

Процесот на кондензација започнува со образуввањето на атомски/молекулски грстови од еден вид во рамките на неговата гасовита зафатнина, како што се образуваат дождовните капки или снегулките во облаците, или пак со контакт помеѓу таквата гасна состојба и (растворлива) течна или цврста површина.

ПовратностУреди

Во зависност од каратерот на површината, постојат неколку можности за повраток на агрегатната состојба.

  • впивање во површината на една течност (од ист вид или друга течност што ја раствора) - се повраќа со испарување.[2]
  • адсорпција (како капки роса) на цврста површина при притисок и температура повисоки од тројната точка на тој вид — исто така се повраќа со испарување.
  • адсорпција во цврста површина (како додатни слоеви на цврста материја) при притисок и температура пониски од тројната точка на видот — се повраќа со сублимација.

Најчести случаиУреди

Кондензацијата најчесто се јавува при ладењето и/или набивањето на пареата до крајна презаситеност, кога молекуларната густина во гасната состојба ја достигнува максималната граница. Направата што лади и набива пареа и ја собира кондензираната течност се нарекува „кондензатор“.

МерењеУреди

Стапката на кондензација во воздухот и испарувањето на водата од истиот при разни атмосферски притисоци и температури се мери со психрометар.

Кај живите организмиУреди

Постојат разни организми што црпат вода по пат на кондензација. Такви се австралискиот гуштер молох, инсектите брашнари од брегот на Намибија и дрвата секвои од Западното крајбрежје на САД.

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. „кондензација“ — Лексикон на македонскиот јазик на офф.нет
  2. 2,0 2,1 Меѓународен сојуз за чиста и применета хемија. „кондензација во атмосферската хемија“ - „Зборник на хемиски поими“ (англиски)
  3. „кондензат“ — Лексикон на македонскиот јазик на офф.нет