Балкарците се туркиски народ, кој живеe во Русија, односно во автономната република Кабардино-Балкарија. Вкпуниот број на Балкарците е околу 110 000. Постои теза дека самите Балкарци се потомци на Прабугарите.[се бара извор]

Република Кабардино-Балкарија на северен Кавказ