Стар Рим
Политика на и управување во Стариот Рим

Римско Кралство
753 п.н.е.510 п.н.е.
Римска Република
510 п.н.е.27 п.н.е.
Римско Царство
27 п.н.е.476

Принципат
Западно царство

Доминат
Источно царство

Редовни магистрати

Конзул
Претор
Квестор
Промагистрат

Едил
Трибун
Цензор
Управник

Вонредни магистрати

Диктатор
Магистер еквитум
Конзуларен трибун

Рекс
Триумвири
Децемвири

Титули и почести
Цар

Легат
Дукс
Официус
Префект
Викариј
Вигинтисексвири
Ликтор

Магистер милитум
Император
Принцепс сенатус
Понтифекс максимус
Август
Цезар
Тетрарх

Политика и право

Сенат
Курсус хонорум
Римски собранија
Колегијалност

Римско право
Римско граѓанство
Аукторитас
Курсус хонорум

Квестор (латински: Quaestor) бил изгласан функционер во Римската република кој ја надгледувал ризницата и финансиските работи на државата, армиите и офицерите. Функцијата датира од времето на римските кралеви. По ~420 п.н.е. имало четири квестора кои биле изгласувани секоја година од страна на т.н. Комитиа Трибута, а по 267 п.н.е. имало десет. Некои квестори работеле во самиот град Рим, додека други работеле при персоналот на генералите или служеле како заменици на римските гувернери во провинциите. Трети пак, имале задача да ги надгледуваат воените финансии.

За време на реформите на Сула во 81 п.н.е., минималната старосна граница за квестор била регулирана на 28 за патриции и 30 за плебејци, со тоа што доаѓањето на функција автоматски значело и членство во Сенатот. Пред тоа Цензорите биле тие кои ги ревидирале улогите на Сенатот поретко одколку квесторите. Бројот на квестори тогаш бил накачен на 20.

ПоврзаноУреди