Карвансарај

вид на престојувалиште

Карвансарај[1][2] — гостилница со преноќиште, за одмор на патниците што патуваат со караван и со голем двор за сместување на коњите и стоката при нивното долго патување. Главно се наоѓале во Азија, Северна Африка и Југоисточна Европа. Карвансараите значително придонеле за создавање на Патот на свилата.

Карвансарајот Таш Рабат во Киргистан.

Караванските станици биле сместени на места што обезбедувале одмор и сместување за луѓето и товарните животни, складишта за стоката и заштита на учесниците во караванот. Овие места се наоѓале покрај патиштата. Застанувањето на караванот значело можност за понуда на сместување за луѓе и стоки, закрепнување, замена на коњи, но и размена на стоки (купување и продавање), така што многу каравански станици на крајот прераснале во трговишта.

Наводи уреди

Литература уреди

  • Bejtić, Alija (1953). „Spomenici osmanlijske arhitekture u Bosni i Hercegovini“. Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom. Sarajevo: Orijentalni institut (III—IV/1952-53): 229–297.CS1-одржување: ref=harv (link) Предлошка:COBISS
  • Kreševljaković, Hamdija (1991). Izabrana djela III, Banje, vodovodi, hanovi i karavansaraji... ; [priredili Avdo Sućeska, Enes Pelidija]. Sarajevo: Veselin Masleša, (Novi Sad : Budućnost).CS1-одржување: ref=harv (link)
  • Redžić, Husref (1983). Studije o islamskoj arhitektonskoj baštini. Sarajevo: Veselin Masleša, (Novi Sad : Štamparija).CS1-одржување: ref=harv (link)
  • Škaljić, Abdulah (1966). Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost (Sarajevo : Oslobođenje).CS1-одржување: ref=harv (link)