Ирена Савицка

Ирена Натаља Савицка (полски: Irena Natalia Sawicka: 20 април 1944, Варшава) — полски лингвист, македонист, славист, балканист, фонетичар и фонолог.[1]

ТворештвоУреди

Таа е автор на десетина книги и над двесте статии главно од областа на словенската фонетика и фонологија. Исто така е соавтор, заедно со Људмил Спасов, на „Фонологија на македонскиот стандарден јазик“ и соавтор, заедно со Божидар Видоески и Зузана Тополињска на 2 том „Прозодија“ во рамките на серијата Македонско-полска граматичка конфронтација. 10 нејзини статии се посветени само на македонистичката проблематика.

ДелаУреди

  • 1974: Struktura grup spółgłoskowych w językach słowiańskich.
  • 1979: Problematyka predykacji imiennej na przykładzie języka serbsko-chorwackiego.
  • 1986: Struktura sloga u balkanskim jezicima
  • 1988: Fonologia konfrontatywna polsko-serbsko-chorwacka
  • 1993: Zarys gramatyki języka albańskiego (соавтор, со Јоланта Миндак)
  • 1997: The Balkansprachbund in the Light of Phonetic Features
  • 2000: Ćwiczenia z gramatyki języka serbskiego
  • 2001: An outline of the phonetic typology of the Slavic languages
  • 2005: Paradygmaty fleksji albańskiej
  • 2007: Albanistyka polska (соавтор и уредник)

НаводиУреди