Институт за старословенска култура

Институт за старословенска култура — јавна научна установа, придружна членка на универзитетот „Св. Климент Охридски“, единствена од ваков тип во Македонија.

Институт за старословенска култура
Логото на Институтот за старословенска култура
ВидЈавната научна установа
Основан15 јули 1979
Директорд-р Александар Василески
МестоПрилеп, Македонија
isk.edu.mk

Историја

уреди

Институтот за старословенска култура е формиран на 15 јули 1979 година во Прилеп[1], а својата работа ја започнал 1 јули 1980 година. Со својата научноистражувачка дејност од областа на општествените и хуманистичките науки, институтот, уште во самиот почеток, станал познат научен центар за мултидисциплинарно проучување на културната историја на македонскиот народ во контекст на целокупното словенско културно-историско милје. Во неговото досегашно постоење Институтот успеал да обезбеди претставителна систематизирана граѓа од истражувањата на планот на археологијата, историјата на уметност, историјата, лингвистиката, како и етнологијата.

Организационата структура опфаќа[2]
  • Сектор за научноистражувачка работа којшто во својот состав ги има следниве одделенија:
  • Одделение за археологија,
  • Одделение за историја на уметноста,
  • Одделение за историја,
  • Одделение за етнологија и етногенеза,
  • Одделение за помошни историски науки (дипломатика, палеографија), како и:
  • Сектор за документација и информатика и
  • Сектор за општи, правни, административно-технички и сметководствено-финансиски работи.

Директор на институтот е д-р Александар Василески (сос. 2022).

Наводи

уреди
  1. Одлука на Собранието на општата самоуправна заедница на научните дејности, Скопје, бр. 14-101/1
  2. Придружни членки на УКЛО