Знаме на Советскиот Сојуз

Знамето на СССР претставува црвен правоаголник со срп и чекан и петокрака во горниот лев агол. Знамето официјално било одобрено на 30 декември 1922 на Првиот конгрес на Советите на СССР. Црвената боја на знамето го симболизирал социјализмот, а српот и чеканот сојузот помеѓу селаните и работниците. По распаѓањето на СССР на 25 декември 1991 година, знамето престанало да биде државен симбол.

Знамето на СССР