Запалка или чакмак[1] - мала џебна направа што служи, вообичаено, за палење цигари[2]. За разлика од кибритот, запалката може да се користи повеќепати, бидејќи не се троши запалката туку само запаливиот флуид кој служи како гориво. Како флуид може да се користи течен гас за запалки, бензин за запалки и сл. За првично палење на флуидот се користи или кремен или електрична искра.

Разни видови запалки

Претходници на запалкатаУреди

Во минатото за палење оган, во Македонија, како и во пошироката околина се користело:

 • кремен (вид камен што пушта искри при удар)
 • секало (вид орудие за секање)
 • трат (вид габа која расте на кора на дрва и која посебно се обработува пред да се применува за палење оган)

Кресањем кремена о оцило труд би се палио.

КибритУреди

Паралелно со развојот на запалката се појавил и кибритот

Први запалкиУреди

Првите запалки се состоеле од:

 • куќиште
 • фитил
 • материјал сличен на вата на кој се турал бензин
 • кремен
 • назабено тркалце кое со „гребење“ на кременот фрлал искра

Потрошен материјал бил:

 • кременот кој се менувал
 • фитилот кој горел, па исто така се менувал
 • специјален бензин кој се доливал

Модерни запалкиУреди

Модерните запалки се изменети во следната смисла:

 • наместо кремен се користи пиезоелектричен елемент кој кога се стисне фрла искра
 • како гориво се користи специјален гас за запалки.

Постојат запалки кои се надополнуваат со гас и на кои може да се менува кременот, но најпопуларни се запалките кои едноставно се фрлаат кога ќе се потроши горивото.

ГалеријаУреди

НаводиУреди

Надворешни врскиУреди