Кремен — криптокристален седимент во облик на минеарален кварц.[1][2] Доаѓа од фрагменти или слоеви во седиментни ѕидови како што се креда и варовник. Во фрагментите, кварцот е претежно темносив, зелено, бело, или кафеана боја и поседуват стакласти или восочни сјај.

Кремен

Употреба уреди

Во минатото многу се користел за изработка на камени алатки, како и за потпалување оган. Исто така, беше користен како абразив за абразивна хартија

Надворешни врски уреди

Наводи уреди

  1. General Quartz Information – Webmineral.com (page contains java applets depicting 3d molecular structure)
  2. Flint and Chert – quartzpage.de