Видете Забел (појаснување) за места со такво име.

Забел е мала група на дрва (шумичка) како на пример секвојски забел или пак овоштарник засаден за одгледување на овошки и ореви.

Забел во Мазовија, Полска

Поврзано уреди