Мазовија или Мазовше е историска и географска област по центарлното течение на Висла и опфаќа делови од централна и североисточна Полска.

Мазовше и војводствата кои денес ги опфаќа

Името на територијата доаѓа од името на полското време на Мазофшаните. Раносредовечната мазовска населба се наоѓаше на левиот брег на Висла, во околината на Рава, од каде беше колнизиран десниот брег на реката: северниот - регион меѓу Скрва и Нарвија и источниот - регион меѓу Буг и Нарвија. Во тој период на Мазовше никнуваат само отворени населби. Дури во X-XI век започнато е градењето на првите ѕидови, но тоа беше поврзано со владеењето на Поланите.

Надворешни врскиУреди

Официјално мрежно место на Мазовското војводство Архивирано на 27 април 2011 г.