Епархија или епископија (ἐπαρχία, έπισκοπία) е област која се наоѓа под канонска управа на епископ.

Епархии на МПЦ

Порано границите на епархиите се поклопувале со административните граници на провинциите во Римското Царство, а седиштето и на двете администрации биле во исто место. Епархијата влегувала во состав на поголема административна едница - диецеза, а била составена од помали административни единици т.н. номи. Оваа структура на административни единици влегла и во структурата на црковните организации, и е зачувана и до денес во некои од православните цркви.

ПоврзаноУреди