Едомски јазик

Едомски јазикјазик од групата на семитски јазици и во подгрупата на ханански јазици. Овој јазик бил дел од хебрејскиот јазик што го говореле Едомците, кои живееле југозападно на територијата од денешен Јордан во околу VI век п.н.е. Се претпоставува дека се пишувал со хананска азбука како и моавскиот јазик.

Едомски јазик
Застапен воЈордан
Јазично семејство
ПисмоЕдомска азбука
Јазични кодови
ISO 639-3