Единичен квадрат

Приказ на единичен квадрат.

Единичен квадрат е квадрат со страна чија должина е еднаква на 1.

Во реалната рамнинаУреди

Во Декартовиот координатен систем со координати (x,y), единичниот квадрат е дефиниран како квадрат кој се состои од сите точки (x,y) за кои важи дека x и y лежат во единичниот интервал меѓу 0 и 1.

Дали единичниот интервал е отворен или затворен, или од која страна е затворен, ќе зависи од конкретната ситуација. Сепак, под единичен интервал најчесто се подразбира затворениот интервал [0,1]. Единичниот квадрат е квадрат чии страни се еднакви на 1.

Во комплексната рамнинаУреди

Во комплексната рамнина ќе важат истите забелешки ако се земе предвид дека комплексните броеви можат да се сметаат како подредени двојки од реални броеви. Во случај кога за единичен интервал го сметаме затворениот интервал [0,1], тогаш единичниот квадрат во комплексната рамнина ги содржи точките:  .

Како меркаУреди

Меѓународниот систем на мерни единици (SI), единичниот квадрат означува еден квадратен метар (1 м2).

ПоврзаноУреди

НаводиУреди