ВЛЕЗ
A   B
ИЗЛЕЗ
A ЕКСНИЛИ B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

ЕКСНИЛИ врата, ЕКСНИЛИ коло или ЕКСНИЛИ капија (ексклузивно НИЛИ, исклучиво НИЛИ) (англиски: EXNOR gate) - дигитална логичка врата чиј излез ја следи таблицата на вистинитост прикажана на десната страна. На излезот се појавува логичка нула „0“ само ако кој било од влезовите е во состојба на логичка единица „1“, но не двата (оттаму е името исклучиво, ексклузивно).

Симболи

уреди

Постојат 2 симбола за ЕКСИЛИ коло, обичен („воен“, „американски“) и правоаголен (ИЕЦ).

 
Обичен ЕКСНИЛИ симбол
 
Правоаголен ЕКСНИЛИ симбол

Хардверски опис и распоред на пиновите

уреди

ЕКСНИЛИ вратата постои во ТТЛ и Технологија на комплементарни метал-оксидни полуспроводници изведби како интегрално коло.

  • ЦМОС ЕКСНИЛИ кола:
    • 4077: четирикратна ЕКСНИЛИ врата со по 2 влеза
  • ТТЛ ЕКСИЛИ кола:
    • 74266: четирикратна ЕКСНИЛИ врата со по 2 влеза, со отворен колектор
    • 747266: четирикратна ЕКСНИЛИ врата со по 2 влеза

Замена

уреди

Ако нема достапно ЕКСНИЛИ коло, истото може да се состави од универзални логички НИ или НИЛИ кола.

Поврзано

уреди

Надворешни врски

уреди