ВЛЕЗ
A   B
ИЗЛЕЗ
A ЕКСИЛИ B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

ЕКСИЛИ врата, ЕКСИЛИ коло или ЕКСИЛИ капија (ексклузивно ИЛИ, исклучиво ИЛИ) (англиски: EXOR gate) - дигитална логичка врата чиј излез ја следи таблицата на вистинитост прикажана на десната страна. На излезот се појавува логичка нула „1“ само ако кој било од влезовите е во состојба на логичка единица „1“, но не двата (оттаму е името исклучиво, ексклузивно).

Симболи уреди

Постојат 2 симбола за ЕКСИЛИ коло, обичен („воен“, „американски“) и правоаголен (ИЕЦ).

 
Обичен ЕКСИЛИ симбол
 
Правоаголен ЕКСИЛИ симбол

Хардверски опис и распоред на пиновите уреди

ЕКСИЛИ вратата е основна логичка врата и како таква постои во ТТЛ и Технологија на комплементарни метал-оксидни полуспроводници изведби како интегрално коло.

  • ТТЛ ЕКСИЛИ кола:
    • 7486: четирикратна ЕКСИЛИ врата со по 2 влеза
  • ХЦМОС ЕКСИЛИ кола:
    • 74ХЦ86: четирикратна ЕКСИЛИ врата со по 2 влеза

Замена уреди

Ако нема достапно ЕКСИЛИ коло, истото може да се состави од универзални логички НИ или НИЛИ кола. На сликите се прикажани примери.

 
ЕКСИЛИ врата составена од НИ врати
 
ЕКСИЛИ врата составена од НИЛИ врати

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди