Демографија на Мадагаскар

Според податоци од 2008 година, населението на Мадагаскар изнесува 18 652 000 луѓе.

Динамика на населението (1961 - 2003)
Старосна структура (2005)

Старосна структура уреди

(2006)

Коефициент на плодност уреди

Етнички состав уреди

Населението се состои од најразлични племиња, како Мерина или Хова, Бетсимисарака и др.

Јазици уреди

Службени јазици во земјата се францускиот и малгашкиот[1] .

Религија уреди

Наводи уреди

  1. "Le malgache et le français sont les langues officielles de la République Malgache." Constitution, Titre I, Art. 2; Constitutional Law 14 October 1958.

Надворешни врски уреди