Григориј VI Цариградски

Григориј VI Цариградскивселенски патријарх во два наврати во периодот од 1835 до 1840 година и од 1867 до 1871 година.

Григориј VI Цариградски
Духовни титули
Претходник
Констатиј II
Цариградски патријарх
1835–1840
Наследник
Антим V
Претходник
Антим VI
Цариградски патријарх
1867–1871
Наследник
Герман IV